Język polski (Polish)

Język polski (Polish)

Dostęp do usług w swoim języku

Pod numerem telefonu 1-888-875-5790 otrzymają Państwo bezpłatną pomoc językową. Polityka dostępu do usług językowych stanu Nowy Jork wymaga, aby agencje wykonawcze Stanu, które świadczą bezpośrednie usługi publiczne, oferowały usługi tłumaczeń ustnych w zamówionym języku oraz dostarczały ważne formularze i dokumenty w co najmniej 12 najczęściej używanych w stanie Nowy Jork językach, nie licząc języka angielskiego. Pomaga to władzom Stanu pokonywać bariery językowe w dostępie do usług i programów publicznych dla osób o ograniczonej znajomości języka angielskiego. Obecnie w pierwszej dwunastce języków znajdują się następujące języki: hiszpański, chiński, rosyjski, jidysz, bengalski, koreański, kreolski haitański, włoski, arabski, polski, francuski i urdu.

Prawo do złożenia skargi w sprawie dostępu do języka

Jeśli uważasz, że nie zapewniliśmy Ci odpowiednich usług tłumaczeniowych lub odmówiliśmy udostępnienia przetłumaczonego dokumentu, wypełnij nasz formularz zażalenia, aby przekazać nam swoją opinię.

Informacje podane w tym formularzu zażalenia pomogą ulepszyć stanowe usługi dostępu do języka. W tym formularzu prosimy o podanie danych kontaktowych, abyśmy mogli informować Cię o tym, co robimy w odpowiedzi na Twoje zażalenie. Wszystkie dane osobowe zawarte w Twoim zażaleniu będą traktowane jako poufne.

formularz zażalenia na brak dostępu do usług językowych

Jeśli wolisz pobrać, wydrukować, wypełnić i odesłać do nas nasz formularz zażalenia na brak dostępu do usług językowych, kliknij poniżej.

PDF – Formularz zażalenia na brak dostępu do usług językowych

Racjonalne Usprawnienia w Programach i Usługach Państwowych - Informacje Kontaktowe

Koordynator Ustawy Agencji ds. Racjonalnych Usprawnień (DRA) i Koordynator ds. Amerykanów Niepełnosprawnych (Koordynator ADA) został zidentyfikowany poniżej. Ta osoba będzie w stanie udzielić informacji i wymaganych formularzy w celu złożenia wniosku o wymagane usprawnienie, jak również pomoże odwołac się w wypadku odmowy takiego wniosku.

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe koordynatora DRA / ADA: Damaris Torres (dtorres@nysif.com); (212) 312-9923

Return to Top