Język polski (Polish)

Język polski (Polish)

Dostęp do usług w swoim języku

Pod numerem telefonu 1-888-875-5790 otrzymają Państwo bezpłatną pomoc językową. Zgodnie z polityką Stanu Nowy Jork, zadaniem stanu jest zapewnienie obsługi językowej usługom i programom publicznym. Jeżeli uważają Państwo, że nie zapewniliśmy odpowiedniej usługi tłumaczenia ustnego lub odmówiono Państwu okazania dokumentu w Państwa rodzimym języku, prosimy o przesłanie formularza reklamacyjnego.

Dostęp do usług w swoim języku: Formularz zażaleń.

You have a right to free interpretation from NYSIF, but you may choose to waive that right with the understanding that you can change your mind at any time. If you choose to waive your right to free interpretation, we ask you to complete this waiver. Thank you.

Racjonalne Usprawnienia w Programach i Usługach Państwowych - Informacje Kontaktowe

Koordynator Ustawy Agencji ds. Racjonalnych Usprawnień (DRA) i Koordynator ds. Amerykanów Niepełnosprawnych (Koordynator ADA) został zidentyfikowany poniżej. Ta osoba będzie w stanie udzielić informacji i wymaganych formularzy w celu złożenia wniosku o wymagane usprawnienie, jak również pomoże odwołac się w wypadku odmowy takiego wniosku.

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe koordynatora DRA / ADA: Damaris Torres (dtorres@nysif.com); (212) 312-9923

Return to Top